DUYURULAR

2020 / 02 SİRKÜLER Yeni Koronavirüs Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hk

Yeni Koronavirüs Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun bugün itibariyle Resmi Gazetede yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir.

İş Hukukunu ilgilendiren maddelerini incelediğimizde;

Kanunun 7.nci maddesinde;

1.     İşveren tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler ile 15.03.2020 tarihinden sonra iş sözleşmesi feshedilen ve işsizlik ödeneği alamayan işçilere, herhangi bir Sgk’dan yaşlılık aylığı almamak kaydıyla 3 aylık fesih yapılamayan süre boyunca günlük 39,24TL ücret desteği verilecektir.

2.     Yukarıda belirtilen ücret desteğinden faydalanan  işçinin çalıştırıldığının tespiti halinde işverene cezai yaptırım uygulanacak ve verilen destek faizi ile işverenden tahsil edilecektir.

3.    Ücret desteğinden faydalanan işçiler Genel Sağlık sigortalısı sayılırlar.

Kanunun 8. Maddesinde;

1.    Yeni Koronavirüs sebebiyle işverenlerin yaptıkları zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma başvuruları için uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeksizin işverenlerin beyanı doğrultusunda kısa çalışma ödemesi gerçekleştirilir.

2.     İşverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ve yersiz ödemeler yasal faizi ile işverenden tahsil edilir.

Kanunun 9. Maddesinde;

1.    Her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, 17.04.2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle İş kanunun 25/2- ahlak ve iyinet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında işveren tarafından feshedilemez.

2.    17.04.2020 tarihinden itibaren 3 aylık süreyi geçmemek kaydıyla işveren işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayrılabilir. Bu madde kapsamında ücretsiz izne ayrılmak işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermez.

3.    Bu madde hükümlerine aykırı olarak iş sözleşmesini fesheden işveren veya işveren vekiline idari para cezası yaptırımı uygulanır.

4.    Cumhurbaşkanı 3 aylık süreyi 6 aya kadar uzatabilir.

Kanunlaşan 3 maddeyi özetlemek gerekirse;

15.03.2020 tarihinden sonra çıkarılan ve hiçbir şekilde SGK dan destek alamayan işçilere ve 17.04.2020 tarihinden sonra işveren tarafından ücretsiz izne ayrılan işçilere günlük nakdi ücret desteği verilecektir.

Ayrıca 17.04.2020 tarihinden itibaren 3 ay boyunca (Cumhurbaşkanı 6 aya kadar uzatabilir) ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırılık halleri dışından işçinin iş akdini feshedememekte işçiden onay almaksızın ücretsiz izne ayırılabilmektedir.

Kısa çalışma ödeneğinin şartları kolaylaştırılmakta ve inceleme yapılmaksızın işverenin beyanı doğrultusunda işçilere ödeme yapılması sağlanacaktır.

 

 PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel

FAYDALI LİNKLER

TCMB DÖVİZ KURLARI

HAVA DURUMU

SİTE SAYACI


Ziyaretçi Sayımız: 81281